Υπηρεσίες DVD και BD Mastering

Στη RepliMaster προσπαθούμε να ταυτίσουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες σας. Υπάρχουν επιμέρους ομάδες εργασίας, επικεντρωμένες σε κάθε βήμα της παραγωγής:

  • Media Conversion
    Premastering/Authoring
    Galvanic processing
  • Quality control

Αυτό το είδος κατάτμησης της παραγωγής, μας δίνει μεγάλη ευελιξία και το πλεονέκτημα της προσαρμογής στις συνεχείς αλλαγές της τεχνολογιάς στον τομέα μας.

​ Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς: 

  • Σύντομο χρόνο ολοκλήρωσης
  • Ανταγωνιστικές τιμές
  • Υψηλή ποιότητα stampers προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες (μορφή,  επίπεδο σήματος)
  • Φιλική εξυπηρέτηση που μπορεί να παρέχεται μόνο από έναν ανεξάρτητο κατασκευαστή.

 

High Definition Blu ray related picture