Μετατροπες 2D Video σε Στερεοσκοπικό 3D

Η μετατροπη δισδιάστατων video σε τρισδιάστατα γίνεται με την βοήθεια 3D αλγοριθμικής γεννήτριας βάθους, προσφέροντας επαγγελματική 2D σε 3D μετατροπή video. Η γεννήτρια, χρησιμοποιεί προηγμένους αλγόριθμους προκειμένου να υπολογίσει αυτόματα και να δημιουργήσει τους χάρτες βάθους σκηνης, βασιζόμενη στους υπολογισμούς κίνησης της camera. 

​Χρησιμοποιώντας σύνθετα υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης, η γεννήτρια βάθους μειώνει το φόρτο της τρισδιάστατης κινηματογράφισης για τους platform operators , μειώνοντας έτσι το κύκλο παραγωγής και αυξάνοντας τη παραγωγικότητα. Οι υπολογισμοί κίνησης και οι αλγόριθμοι ανάλυσης, επεξεργάζονται το πηγιαίο video και παράγουν πληροφορίες για το βάθος της κάθε σκηνής, βασιζόμενοι σε edge detection dynamics και λειτουργώντας σε πραγματικό χρόνο.

 

High Definition Blu ray related picture