..Καλώς ήλθατε στην RepliMaster!

Η εταιρία REPLIMASTER  ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την παραγωγή ψηφιακών μητρών DVD, blu-ray και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τομείς όπως, ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR), η Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

 

High Definition Blu ray related picture